dağılımlı ikili işlemler

dağılımlı ikili işlemler İng. distributive binary operations

dağılımlı ikili işlemler için benzer kelimeler


dağılımlı ikili işlemler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
dağılımlı ikili işlemler kelimesinin tersten yazılışı relmelşi iliki ılmılığad diziliminde gösterilir.