dağınık satış ederi

dağınık satış ederi İng. retail price

Ufak bölüntülerle satılan mallara ilişkin eder.


dağınık satış ederi için benzer kelimeler


dağınık satış ederi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', 'k', ' ', 's', 'a', 't', 'ı', 'ş', ' ', 'e', 'd', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
dağınık satış ederi kelimesinin tersten yazılışı irede şıtas kınığad diziliminde gösterilir.