dağınık eten düzeni

dağınık eten düzeni Fr. placentation

(botanik)


dağınık eten düzeni için benzer kelimeler


dağınık eten düzeni, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', 'k', ' ', 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
dağınık eten düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd nete kınığad diziliminde gösterilir.