özek eten düzeni

özek eten düzeni Fr. placentation centrale

(botanik)


özek eten düzeni için benzer kelimeler


özek eten düzeni, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', ' ', 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
özek eten düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd nete kezö diziliminde gösterilir.