eten düzeni

eten düzeni Fr. placentation

(botanik)


eten düzeni için benzer kelimeler


eten düzeni, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
eten düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd nete diziliminde gösterilir.