kenar eten düzeni

kenar eten düzeni Fr. placentation marginale

(botanik)


kenar eten düzeni için benzer kelimeler


kenar eten düzeni, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'n', 'a', 'r', ' ', 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
kenar eten düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd nete ranek diziliminde gösterilir.