eten tavı

eten tavı

Arpa, buğday vb. şeylerin son ekilme zamanı.


eten tavı için benzer kelimeler


eten tavı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 't', 'a', 'v', 'ı', şeklindedir.
eten tavı kelimesinin tersten yazılışı ıvat nete diziliminde gösterilir.