dağınık yansıma

dağınık yansıma İng. diffuse reflection

Işığın pürüzlü yüzeylerden tüm doğrultulara yansıması.


dağınık yansıma için benzer kelimeler


dağınık yansıma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', 'm', 'a', şeklindedir.
dağınık yansıma kelimesinin tersten yazılışı amısnay kınığad diziliminde gösterilir.