dağıtıcı faz

dağıtıcı faz İng. dispersion medium

Kolloit sistemde, bir maddenin parçacıklarının süspansiyon biçiminde dağılmasını sağlayan ortam.


dağıtıcı faz için benzer kelimeler


dağıtıcı faz, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'f', 'a', 'z', şeklindedir.
dağıtıcı faz kelimesinin tersten yazılışı zaf ıcıtığad diziliminde gösterilir.