dağıtıcı kıskacı

dağıtıcı kıskacı İng. distributor cap retaining clips

Dağıtıcı kapağını gövdeye tutturan, yay çeliğinden yapılma kıskaç.


dağıtıcı kıskacı için benzer kelimeler


dağıtıcı kıskacı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 's', 'k', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
dağıtıcı kıskacı kelimesinin tersten yazılışı ıcaksık ıcıtığad diziliminde gösterilir.