diş kıskacı

diş kıskacı Fr. Odontagogue

diş kıskacı için benzer kelimeler


diş kıskacı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'ı', 's', 'k', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
diş kıskacı kelimesinin tersten yazılışı ıcaksık şid diziliminde gösterilir.