diş diş

diş diş

sf. 1. Çıkıntıları olan. 2. zf. Çıkıntılı bir biçimde: Elmayı diş diş ısırmış.


diş diş

Sığır, davar kovalama ünlemi


diş diş

Bir yüzeyin pürüzlü, diş diş, pütürlü olduğunu anlatır.


diş diş için benzer kelimeler


diş diş, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ş', ' ', 'd', 'i', 'ş', şeklindedir.
diş diş kelimesinin tersten yazılışı şid şid diziliminde gösterilir.