alt diş

alt diş

a. anat. Alt çene üzerinde sıralanmış dişlerin her biri.


alt diş için benzer kelimeler


alt diş, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'd', 'i', 'ş', şeklindedir.
alt diş kelimesinin tersten yazılışı şid tla diziliminde gösterilir.