açık diş

açık diş Osm. açık diş

Dişlerinin biçimi iki yandan görünen birleştirme.


açık diş için benzer kelimeler


açık diş, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'i', 'ş', şeklindedir.
açık diş kelimesinin tersten yazılışı şid kıça diziliminde gösterilir.