artık diş

artık diş

1. İnsanda asıl dişlerin yanında çıkan, düzgün olmıyan fazla diş. 2. Atlarda çıkan ve yem yemelerine engel olan fazla diş.


artık diş

Yandan çıkan eğri diş.


artık diş için benzer kelimeler


artık diş, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'i', 'ş', şeklindedir.
artık diş kelimesinin tersten yazılışı şid kıtra diziliminde gösterilir.