artık açıklama

artık açıklama Fr. epéxégèse

Esasen kendi kendine anlaşılan bir ifadeye katılmış açıklayıcı söz (ARTIK AÇIKLAMALI, Epéxégétique).


artık açıklama için benzer kelimeler


artık açıklama, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
artık açıklama kelimesinin tersten yazılışı amalkıça kıtra diziliminde gösterilir.