artık

artık, -ğı

a. 1. Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: Kumaş artığı. 2. Kalan veya artan bölüm: “Dibinde bir yudumluk kararmış çay artığı vardı.” -Y. Atılgan. 3. sf. İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan. 4. sf. Daha çok, daha fazla. 5. zf. (a'rtık) Bundan böyle, bundan sonra: “Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı.” -T. Buğra. 6. müz. Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.


artık

Kızlığını gayrimeşru kaybeden kız.


artık

Geçmiş.


artık

Faziletli.


artık

İki yaşından itibaren oğlaklıyan keçi.


artık

Başka.


artık

Artık, bundan böyle, daha


artık

Artmış olan, artık


artık

Bundan sonra artık


artık Fr. résidul
artık İng. residue

Belirli bir işlem sonucunda geriye kalan, artan.


artık İng. surplus

Bir ekonominin kendini yeniden üretebilmesi için gerekli olandan daha fazla üretim yapması.


artık İng. residual

İki nicelik arasındaki çıkarım. Örneğin, bir değişkenin gerçek değeri gözlenen değerinden çıkarıldığında elde edilen değere artık denilebilir. Bu değere çoğunlukla yanılgı adı da verilir, ay. bk. yanılgı.


artık İng. residue

Bir kimsyasal tepkimeden sonra arta kalan, işe yaramayan özdekler.


artık İng. residue

(…)nin bir (…)delik yöresinde çözümsel olan bir f karmaşık işlevi için, C söz konusu delik yöre içinde kalan ve z0 noktasını içeren bir yalınç kapalı doğrultulur eğriyi göstermek üzere, (…)karmaşık sayısı.


artık İng. waste
artık İng. residue

(I) Bir işlemden arta kalan özellik ya da özdek.


artık İng. residual

(II) İşlemlerden sonra arta kalan özdek ya da özelliğe bağlı olan.


artık Osm. posa, rüsûb

(kimya)


artık Osm. Zevaid

Bir vakfın gelirinden giderleri çıktıktan sonra kalan para.


artık İng. residue

kimya, metalbilim: Bir işlemden arta kalan özellik ya da özdek.


artık Osm. ziyade

Kimi koşuklarda uzun dizelerden sonra gelen ölçülü kısa dizeler bk. artıklı.


artık

bk. artuk.


Artık Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Erdemli, nitelikli, üstün. 2. Fazla, çok, daha çok.


Artık Osm. Bakiye

artık için benzer kelimeler


artık, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
artık kelimesinin tersten yazılışı kıtra diziliminde gösterilir.