artık çalışma

artık çalışma İng. overtime, overtime hours

1. Yasa ile sınırlandırılan olağan süreden daha çok çalışma. 2. Görevliyi, işçiye yapılagelen işin önemi, ivediliği gibi nedenlerle kendi onamı da alınarak yasasında belirtilen sınırları aşmamak üzere olağandan çok çalıştırma.


artık çalışma için benzer kelimeler


artık çalışma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
artık çalışma kelimesinin tersten yazılışı amşılaç kıtra diziliminde gösterilir.