varsayımlı çalışma-varsayılan çalışma

varsayımlı çalışma-varsayılan çalışma İng. nominal working

Eylemli olarak çalışılmadığı halde, işçinin, hafta dinlencesi ücretine ya da yıllık ücretli izine hak kazanabilmesi sağlanılmak için, iş yasası gereğince çalışılmış gibi sayılması zorunlu olan günler.


varsayımlı çalışma-varsayılan çalışma için benzer kelimeler


varsayımlı çalışma-varsayılan çalışma, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 's', 'a', 'y', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'm', 'a', '-', 'v', 'a', 'r', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
varsayımlı çalışma-varsayılan çalışma kelimesinin tersten yazılışı amşılaç nalıyasrav-amşılaç ılmıyasrav diziliminde gösterilir.