varsayımlı-tümdengelimli yöntem

varsayımlı-tümdengelimli yöntem İng. hypothetico-deductive method

Bazı önermelerin varsayımlar olarak ortaya atılması, bunların eldeki geçerli bilgilere dayanılarak doğrulanmaya çalışılması ve varılan sonucun olgularla karşılaştırılması yolu.


varsayımlı-tümdengelimli yöntem için benzer kelimeler


varsayımlı-tümdengelimli yöntem, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 's', 'a', 'y', 'ı', 'm', 'l', 'ı', '-', 't', 'ü', 'm', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', şeklindedir.
varsayımlı-tümdengelimli yöntem kelimesinin tersten yazılışı metnöy ilmilegnedmüt-ılmıyasrav diziliminde gösterilir.