artık değer

artık değer

a. ekon. İşçinin, iş gücünün karşılığı olarak ödenen değerin üzerinde ürettiği ve işverenin, karşılığını ödemeksizin sahip olduğu ek değer.


artık değer İng. surplus value

Marksist kuramda emeğin, değişken sermayenin üzerinde üretime kattığı ve kapitalistin el koyduğu değer, diğer bir deyişle iktisadi artığın kaynağı emeğin yarattığı değerin karşılığını alamadığı kısmı. krş. net ürün


artık değer İng. incremental value

İyesinin hiçbir katkısı, emeği olmaksızın, kamunun etkinlikleri sonucunda bir toprak parçasının ya da taşınmazın değerindeki artış.


artık değer için benzer kelimeler


artık değer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
artık değer kelimesinin tersten yazılışı reğed kıtra diziliminde gösterilir.