artık değer kuramı

artık değer kuramı İng. theory of surplus value, surplus value theory

Kapitalist üretimin artık değer ve dolayısıyla emeğin sömürüsüne dayandığını ifade eden ve Karl Marx tarafından geliştirilen kuram.


artık değer kuramı için benzer kelimeler


artık değer kuramı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
artık değer kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk reğed kıtra diziliminde gösterilir.