nispi artık değer

nispi artık değer

bk. göreli artık değer


nispi artık değer için benzer kelimeler


nispi artık değer, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 's', 'p', 'i', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
nispi artık değer kelimesinin tersten yazılışı reğed kıtra ipsin diziliminde gösterilir.