nispi artı değer

nispi artı değer

bk. göreli artık değer


nispi artı değer için benzer kelimeler


nispi artı değer, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 's', 'p', 'i', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
nispi artı değer kelimesinin tersten yazılışı reğed ıtra ipsin diziliminde gösterilir.