NİS ile başlayan kelimeler

NİS ile başlayan veya başında NİS olan kelimeler 58 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre NİS ile başlayan kelimeler

25 harfli

nispi yumurta verimliliği

20 harfli

nispet kabul etmemek, nispi biyoyararlanım, nispi gelir hipotezi

19 harfli

Nisslboyama yöntemi

18 harfli

Nissl cisimcikleri

17 harfli

nispi artık değer, Nisslcisimcikleri

16 harfli

nisan bir şakası, nispi artı değer, Nissl granülleri

15 harfli

nispi fekondite, nispi fekundite, Nissl cisimciği

14 harfli

nispi çoğunluk

13 harfli

nisan yağmuru, nispet zamiri, nispeti olmak

12 harfli

nisaiyecilik, nisan yağmak, nispet etmek, nispetsizlik, nispi sıklık, nispi temsil

11 harfli

nisanbalığı, nispet i´si, nispetçilik, nispi fiyat, nispi vergi

10 harfli

nispet eki

9 harfli

nisaiyeci, nisan bir, nispetsiz, nispi nem, nistagmus, nistaksis

8 harfli

nispetçi, nispeten, nispetle, nispetli, nistemek

7 harfli

nisaiye

6 harfli

Nisani, nisgil, nisiye, nislik, nispet, Nisvan, nisyan

5 harfli

nisai, nisan, nisap, nisbî, nispi

4 harfli

nisa, nise, nîsi

3 harfli

nîs

Kelime Ara