İçinde NİS geçen kelimeler

İçinde NİS geçen kelimeler 601 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde NİS geçen kelimeler

25 harfli

Arap taylarının pnömonisi, arterya gastrika sinistra, feminist biyomedikal etik, Filaria sanguinis-hominis, Haemaphysalis longicornis, muskulus rektus abdominis, nispi yumurta verimliliği, nüklei lemnisci lateralis, sülfonamid antagonistleri, uterus bikornis subseptus, vena subkutenea abdominis

24 harfli

arterya karotis kommunis, dermatitis kombussiyonis, dermatitis kongelasyonis, fleksura sigmoidea penis, korpus spongiyozum penis, muskulus retraktör penis, nervus peroneus kommunis, östradiol antagonistleri, Piscirickettsia salmonis, sekunder rumen timpanisi, tendo kalkaneus kommunis, valvula foraminis ovalis, vena hemiazigos sinistra, vena interossea kommunis

23 harfli

antagonistik simbiyozis, Aphyocharax rubripinnis, arterya ilyaka kommunis, Branchiomyces sanguinis, endojen lipit pnömonisi, farmakolojik antagonist, Gastrodiscoides hominis, ilaçla tedavi pnömonisi, ineklerin ahır tetanisi, inisiyatifini kullanmak, korpus kavernozum penis, Mesogonistius chaetodon, nervi karotikotimpanisi, oportünistik enfeksiyon, östrojen antogonistleri, Pterolebias longipinnis, Sarcocystis bovihominis, Tetracerus quadricornis, vajina fibroza tendinis, yabancı cisim pnömonisi, Yunanistan kaplumbağası

22 harfli

Anopheles maculipennis, arterya dorsalis penis, ay yeñisi, (ay yiñisi), Bayliascaris procyonis, Canis lupus familiaris, Cynolebias nigripinnis, Echinorhynchus hominis, fleksura koli sinistra, kristalize penisilin G, lemniskus trigeminalis, penis çürüğü hastalığı, primer rumen timpanisi, rami atriyales ruminis, Sarcocystis suihominis, vena gastrika sinistra

21 harfli

adrenerjik agonistler, Anisolobis euborellia, basit rumen timpanisi, bitkisel dirim konisi, buzağıların timpanisi, Corydoras melanistius, Ctenocephalides canis, deflasyonist politika, ekspresyonist tiyatro, etleşik (carnisation), fizyolojik antagonist, Haemobartonella canis, hava kesesi timpanisi, idrar torbası atonisi, nervus dorsalis penis, nüklei terminasiyonis, pnömosistis pnömonisi, Raphanus raphanistrum, Sulkus dorsalis penis, tenis raketi organeli

20 harfli

Alocinma longicornis, antiviviseksisyonist, aspirasyon pnömonisi, Dracunculus insignis, empresyonist tiyatro, enflasyonist helezon, inhalasyon pnömonisi, kalıcı penis gemciği, klemizol penisilin-G, Lampornis violicauda, Lemniskat fonksiyonu, nispet kabul etmemek, nispi biyoyararlanım, nispi gelir hipotezi, oportünistik patojen, penisiller atardamar, Platanista gangetica, receptaculum seminis, Rhinoceros unicornis, Rhipicentor bicornis, Sericopelma communis, ...

19 harfli

Afganistan Türkleri, arterya bulbi penis, Ctenocephalus canis, deflasyonist boşluk, Dichoceros bicornis, enflasyonist boşluk, Karanİsviçre sığırı, kimyasal antagonist, leguminoz timpanisi, lemniskus lateralis, lemniskus mediyalis, Nisslboyama yöntemi, open pore finishing, Sarcocystis hominis, Spheniscus demersus, Sporotrichum carnis, Trichomonas hominis, Trypanosoma hominis, vena dorsalis penis, vena profunda penis

18 harfli

abomazum timpanisi, Amphistoma hominis, Amygdalus communis, Anischkovhücreleri, Apogon nigripinnis, benzatin penisilin, birincil inanisyon, Canis procyonoides, daniskasını yapmak, deflasyonist gedik, Dermatobia hominis, enflasyonist gedik, Juniperus communis, kalp kası astenisi, kedi panlökopenisi, komünist manifesto, laktasyon tetanisi, Leptopsylla segnis, Manis pentadactyla, Metynnis maculatus, Nissl cisimcikleri, ...

17 harfli

5 Nisan Kararları, Aepyornis maximus, Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, atriyum sinistrum, cehennem zebanisi, Çeçenistan Sorunu, deflasyonist açık, Drepanis pasifica, eczacı teknisyeni, enflasyonist açık, fossa ovulasyonis, geri tepme hunisi, Hexamita salmonis, ikincil inanisyon, işkembe timpanisi, karboksipenisilin, kinin antagonisti, malarya pnömonisi, muskuli abdominis, nispi artık değer, ...

16 harfli

alveoli pulmonis, Anisakis simplex, benzil penisilin, birikinti konisi, Canis familiaris, çeşnisine bakmak, determinist etik, Diceros bicornis, Dinornis maximus, Eirenis colloris, feminist ekoloji, Gambusia affinis, GnRH antagonisti, Helenistik sanat, Isospora hominis, korpuskula renis, manisiz maddesiz, mantar pnömonisi, nisan bir şakası, nispi artı değer, Nissl granülleri, ...

15 harfli

abstraksiyonist, Accipiter nisus, antikomünistlik, Ateles paniscus, atrium sinister, başteknisyenlik, Berenis`in saçı, beta agonistler, Ehrlichia canis, Fanconisendromu, harmonisiz oran, hedonistik ilke, Ixodes bicornis, Ixodes canisuga, işkembe atonisi, kavum abdominis, Komünist Birlik, komünist sistem, lipit pnömonisi, lobuli pulmonis, Manis temmincki, ...

14 harfli

Adonis türleri, albenisi olmak, apeks pulmonis, bazis pulmonis, Brucella canis, Buchner hunisi, çayır tetanisi, hamur boranisi, hilus pulmonis, hümanistleşmek, ilaç pnömonisi, immünojenisite, insula ruminis, Manis gigantea, margo sinister, nakil tetanisi, nispi çoğunluk, Oncicola canis, öğle dinlenisi, pars inisyalis, penis eğriliği, ...

13 harfli

ahır tetanisi, Aşağıçobanisa, ayırma hunisi, Babesia canis, Bühner hunisi, Canis latrans, deuteragonist, düğün yahnisi, ekspresyonist, feminist etik, fluktuasyonis, futbol tenisi, GnRH agonisti, hümanist etik, hümanistleşme, incik yahnisi, indeterminist, kayşat konisi, korteks renis, Manisa kebabı, Manisa lalesi, ...

12 harfli

abolisyonist, agonist ilaç, albenisizlik, antagonismus, antijenisite, antikomünist, Apus affinis, başteknisyen, Canis aureus, Canis vulpes, çamur konisi, dışık konisi, dirim konisi, Döküm hunisi, empresyonist, enflasyonist, faiz nisbeti, gölge konisi, hilus lienis, kapaç konisi, karbenisilin, ...

11 harfli

ağız hunisi, Amerikanist, anisakiozis, anisaldehit, anistreplaz, ayak tenisi, Canis dingo, Canis lupus, Canis zerda, ceninisakıt, determinist, Germanistik, glans penis, illüzyonist, kaya hanisi, komünistlik, lele menisi, makinistlik, Manisalılık, masa tenisi, Minisporida, ...

10 harfli

Afganistan, albinismus, Anisakidae, anisakiyaz, Anisolobis, Anisomyodi, anisotropi, antagonist, bullionism, Çeçenistan, efganisdan, enisahatda, evdemonist, evganisdan, evhanisdan, Fahrünnisa, fenomenist, Hayrünnisa, Helenistik, inisiyatif, keniscilih, ...

9 harfli

agonistik, albenisiz, atonisite, ay yiñisi, Bedirnisa, beğenisiz, cinnistan, darvinism, elyeğnisi, Ferahnisa, finishing, Germanist, hemipenis, internist, İranistik, javanisin, kannisani, lemniskus, Mihrinisa, modernist, mütecanis, ...

8 harfli

alpinist, Anisakis, Aryanist, bahtenis, baktenis, behtenis, bektenis, beynisüz, bikornis, çeşnisiz, Çobanisa, diyanisi, enisahat, enisalkı, feminist, hedonist, Helenist, hümanist, kanister, kapnisit, kommunis, ...

7 harfli

agonist, benisal, beynisi, çinisiz, daniska, gomonis, inisyal, İranist, kalinis, komonis, koronis, mâdenis, nisaiye, skinnis, Şahnisa, taniska, tenisçi, tunisin, Uzunisa, üniseks

6 harfli

anisaz, anisol, Aynisa, aynisi, binisi, cuhnis, finish, klunis, krinis, manisa, menisk, monist, Munise, Nisani, nisgil, nisiye, nislik, nispet, Nisvan, nisyan, penise, ...

5 harfli

anise, Enise, fanis, funis, hınis, ignis, kanis, kenis, munis, nisai, nisan, nisap, nisbî, nispi, panis, penis, tenis

4 harfli

anis, Enis, nisa, nise, nîsi

3 harfli

nîs

Kelime Ara