göreli artık değer

göreli artık değer İng. relative surplus value

Buluşlar ve yeniliklerin üretim sürecine uygulanmasıyla toplumsal açıdan gerekli emek zamanının kısaltılması, diğer bir deyişle emeğin üretim gücünün ya da verimliliğinin artırılmasıyla elde edilen artık değer. krş. salt artık değer


göreli artık değer için benzer kelimeler


göreli artık değer, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'e', 'l', 'i', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
göreli artık değer kelimesinin tersten yazılışı reğed kıtra ilerög diziliminde gösterilir.