salt artık değer

salt artık değer İng. absolute surplus value

Üretim koşulları aynı kaldığı halde emekçinin çalışma süresinin, yani toplumsal açıdan gerekli emek zamanının uzatılmasıyla elde edilen artık değer. krş. göreli artık değer


salt artık değer için benzer kelimeler


salt artık değer, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'l', 't', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
salt artık değer kelimesinin tersten yazılışı reğed kıtra tlas diziliminde gösterilir.