artık değer teorisi

artık değer teorisi

bk. artık değer kuramı


artık değer teorisi için benzer kelimeler


artık değer teorisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 't', 'e', 'o', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
artık değer teorisi kelimesinin tersten yazılışı isiroet reğed kıtra diziliminde gösterilir.