taş kıskacı

taş kıskacı Fr. Lithodrassique

taş kıskacı için benzer kelimeler


taş kıskacı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', ' ', 'k', 'ı', 's', 'k', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
taş kıskacı kelimesinin tersten yazılışı ıcaksık şat diziliminde gösterilir.