kurşun kıskacı

kurşun kıskacı Fr. Tire-balle

kurşun kıskacı için benzer kelimeler


kurşun kıskacı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 'ş', 'u', 'n', ' ', 'k', 'ı', 's', 'k', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
kurşun kıskacı kelimesinin tersten yazılışı ıcaksık nuşruk diziliminde gösterilir.