kıskacı

kıskacı

a. Soğan tohumundan arpacık soğanı yetiştiren kimse.


kıskacı

Kıska alıp yetiştiren


kıskacı için benzer kelimeler


kıskacı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'k', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
kıskacı kelimesinin tersten yazılışı ıcaksık diziliminde gösterilir.