balta kıskacı

balta kıskacı

Büyük demirci kıskacı.


balta kıskacı için benzer kelimeler


balta kıskacı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'l', 't', 'a', ' ', 'k', 'ı', 's', 'k', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
balta kıskacı kelimesinin tersten yazılışı ıcaksık atlab diziliminde gösterilir.