Perçin kıskacı

Perçin kıskacı Osm. Perçin kıskacı

Perçin kıskacı için benzer kelimeler


Perçin kıskacı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'e', 'r', 'ç', 'i', 'n', ' ', 'k', 'ı', 's', 'k', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
Perçin kıskacı kelimesinin tersten yazılışı ıcaksık niçreP diziliminde gösterilir.