dâhilî nizamname

dâhilî nizamname

a. huk. esk. İç tüzük.


dâhilî nizamname için benzer kelimeler


dâhilî nizamname, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'â', 'h', 'i', 'l', 'î', ' ', 'n', 'i', 'z', 'a', 'm', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
dâhilî nizamname kelimesinin tersten yazılışı emanmazin îlihâd diziliminde gösterilir.