dâhilî talimatname

dâhilî talimatname

a. esk. İç yönetmelik.


dâhilî talimatname için benzer kelimeler


dâhilî talimatname, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'â', 'h', 'i', 'l', 'î', ' ', 't', 'a', 'l', 'i', 'm', 'a', 't', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
dâhilî talimatname kelimesinin tersten yazılışı emantamilat îlihâd diziliminde gösterilir.