daire parçası

daire parçası

a. geom. Bir dairenin kirişi ile o kirişin yayı arasında kalan parça.


daire parçası için benzer kelimeler


daire parçası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'i', 'r', 'e', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
daire parçası kelimesinin tersten yazılışı ısaçrap eriad diziliminde gösterilir.