dakı

dakı

1. Nişan ve düğünde geline takılan ziynet. 2. Düğünde gelen hediye. 3. Söz kesme: Ayşe'ye bir dakı takalım da kimse göz koymasın. 4. Nişan. 5. Gelin evlenmeden bir gün evvel kız evinde yapılan kına töreni ve bu törende gösterilen hediyeler. 6. Koyunlara takılan çıngırağın büyüğü.


dakı

Nişan ve düğünlerde verilen hediye


dakı, (dağı, dahı)

1. Dahi, de. 2. Bundan başka, aynı zamanda, hem de, ve... 3. Başka, diğer. 4. Daha (Sıfatların baında). 5. Daha ziyade, daha çok. 6. Henüz, hâlâ. 7. Sonra, bundan sonra, artık, bir daha. 8. Yine, yine de


dakı için benzer kelimeler


dakı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
dakı kelimesinin tersten yazılışı ıkad diziliminde gösterilir.