dakikalama

dakikalama İng. minuting

Oyunun süresini hesaplayabilmek için her bölümün kaçar dakika sürdüğünü saptama.


dakikalama İng. timing

Sinema/TV. Tamamlanmış bir filmin ya da televizyon izlencesinin kaç dakika tutacağını kestirmek amacıyla çevirim senaryosu üzerinde çekimlerin uzunluğunu hesaplama.


dakikalama İng. timing

Oyunun uzunluğunu, her perdenin, her sahnenin kaç dakika sürdüğünü hesaplama.


dakikalama, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'k', 'i', 'k', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
dakikalama kelimesinin tersten yazılışı amalakikad diziliminde gösterilir.