daktilografi

daktilografi Fr. dactylographie

a. (l ince okunur) Yazı makinesi ile yazı yazma işi.


daktilografi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'k', 't', 'i', 'l', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', şeklindedir.
daktilografi kelimesinin tersten yazılışı ifargolitkad diziliminde gösterilir.