damlama

damlama

a. Damlamak işi.


damlama Fr. Stillation
damlama

Tepesinden, kenarlarından su sızan, damlayan mağara, kaya kovuğu.


damlama

Olgunlaşıp dalından kendi kendine düşen meyve: Damlama zerdali.


damlama İng. guttation

Yapraklar üzerinde su damlacıklarının oluşması ve damlalar hâlinde hidatodlardan su kaybı. Gutasyon.


damlama Fr. guttation

(botanik)


Damlama

İçel ili, Gülek bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Damlama Osm. Damlama

damlama için benzer kelimeler


damlama, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
damlama kelimesinin tersten yazılışı amalmad diziliminde gösterilir.