dana difterisi

dana difterisi İng. calf diphtheria

Buzağı difterisi.


dana difterisi için benzer kelimeler


dana difterisi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'a', ' ', 'd', 'i', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
dana difterisi kelimesinin tersten yazılışı isiretfid anad diziliminde gösterilir.