dang humması

dang humması İng. dengue

Sivrisineklerle taşınan, viruslu ve bulaşıcı sıcak ülkeler hastalığı.


dang humması için benzer kelimeler


dang humması, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'g', ' ', 'h', 'u', 'm', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dang humması kelimesinin tersten yazılışı ısammuh gnad diziliminde gösterilir.