Akdeniz kıyı humması

Akdeniz kıyı humması İng. mediterranean coast fever

Arakonakçı kenelerle bulaşan ve ülkemiz sığırlarında çok rastlanan öldürücü hastalık; Mısır humması.


Akdeniz kıyı humması için benzer kelimeler


Akdeniz kıyı humması, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'k', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', ' ', 'h', 'u', 'm', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Akdeniz kıyı humması kelimesinin tersten yazılışı ısammuh ıyık zinedkA diziliminde gösterilir.