kıyı yığıntısı, kıyı dolgusu

kıyı yığıntısı, kıyı dolgusu Osm. terâkümât-ı sâhiliye

(coğrafya)


kıyı yığıntısı, kıyı dolgusu için benzer kelimeler


kıyı yığıntısı, kıyı dolgusu, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'y', 'ı', ' ', 'y', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', ',', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'l', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
kıyı yığıntısı, kıyı dolgusu kelimesinin tersten yazılışı usuglod ıyık ,ısıtnığıy ıyık diziliminde gösterilir.