alt kıyı boşluğu

alt kıyı boşluğu İng. bottom margin

alt kıyı boşluğu için benzer kelimeler


alt kıyı boşluğu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'ş', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
alt kıyı boşluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulşob ıyık tla diziliminde gösterilir.