alçak kıyı

alçak kıyı İng. low coast

Yükseltisi ve eğimi az yüzeylerin denize ulaştığı alanlarda, geniş kumsallar önünde uzanan kıyı.


alçak kıyı için benzer kelimeler


alçak kıyı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', şeklindedir.
alçak kıyı kelimesinin tersten yazılışı ıyık kaçla diziliminde gösterilir.