danışıklı güreş

danışıklı güreş Osm. şike

Sonu önceden belirlenmiş güreş.


danışıklı güreş için benzer kelimeler


danışıklı güreş, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'e', 'ş', şeklindedir.
danışıklı güreş kelimesinin tersten yazılışı şerüg ılkışınad diziliminde gösterilir.