danışıklı

danışıklı

sf. Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı.


danışıklı için benzer kelimeler


danışıklı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 'l', 'ı', şeklindedir.
danışıklı kelimesinin tersten yazılışı ılkışınad diziliminde gösterilir.