daraltaç yordamı

daraltaç yordamı İng. funnel technique

Bir soru çizinliğinde, geniş kapsamlı konulardan giderek daha özel konulara inmeyi sağlayan düzen ya da bu yolu izleyen görüşme yordamı.


daraltaç yordamı için benzer kelimeler


daraltaç yordamı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', 'l', 't', 'a', 'ç', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
daraltaç yordamı kelimesinin tersten yazılışı ımadroy çatlarad diziliminde gösterilir.